Sosyal Medya ve Marka Yönetimi

Sosyal Medya ve Marka Yönetimi

Bilgi teknolojileri ve internet tabanlı teknolojiler aracılığıyla, marka yönetimiyle ilgili faaliyetlerin bir kısmının veya hepsinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi veya desteklenmesiyle ortaya çıkan e-marka yönetimi.

.

  • Marketing Plan 1yr
  • Market Research - Domestic & International
  • Sales Analysis & Pricing Analysis
  • Lead Generation
  • Online Marketing Advice
  • Competition Analysis
  • Product Analysis including Price Analysis
  • Direct Mail & Mass Marketing