Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medyada varolan içerik kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yorumlar önem kazanmaya başladı ve katılım çağı doğdu.

İçerik Yönetimi, Sosyal medya uzmanı, internet teknolojisi ve kültürünün gelişimiyle birlikte ortaya çıkan Sosyal ağlar kavramı sonrası Ticari veya Sosyal sorumluluk içerikli projelerin daha geniş hedef kitlelere ulaşabilmesi için Sosyal Medya Kanalları üzerinde haber, duyuru, kampanya duyurusu ve çeşitli etkinliklerin tanıtımı için kullanılacak reklamların internet kültürüne uygun bir şekilde kısa öz ve internet okurunun fazla zamanını almayacak şekilde kısa, net ve anlaşılır olacak şekilde ürün, hizmet veya sosyal sorumluluk içeren konuların algıda seçici kesimlere iletilmesi için çalışanların yaptığı iş. Son dönemde Türkiye'de en çok aranan meslek olarak tanımlanmakta.